dissabte, 20 de desembre de 2014

Resum "Defensa del llenguatge" de Pedro Salinas

Salinas percep el llenguatge com un instrument imprescindible no solament perquè permet al individu relacionar-se sinó per la tasca que fa en la persona en sí, donant-li capacitat per diferenciar unes coses de les altres i transformar lo indecís en concret. El llenguatge fa que les persones gaudim de la intel•ligència. Encara que tothom sigui capaç d’utilitzar aquesta eina fonamental, Salinas creu que pensarem millor si tenim bones aptituds per expressar-nos.

Salinas considera la llengua com l’instrument més eficaç per a la vinculació dels membres de la societat. Per això, manifesta la seva preocupació sobre el llenguatge en el segle XX. És important la paciència i la lentitud per aprendre i en aquesta època son aspectes amb els que no comptem, tot va molt de pressa. Conseqüentment, es produeix un deteriori en el bon ús del llenguatge i això porta a un trencament de vincles socials. Dona importància al ús correcte de la llengua, usant-la amb exactitud.

Considera imprescindible el llenguatge per a que la nostra existència tingui sentit. Creu indispensable les paraules intel•ligents com armes contra la violència i torna a fer al•lusió al poder vinculador de la llengua i al bon ús de les paraules a l’hora de fer-ho.

Com a conclusió, Salinas considera que totes les persones hem de prendre consciencia de la importància que te el llenguatge, que s’ha de cuidar i millorar-lo. És una herència que els nostres avantpassats ens han anat transmetent amb algunes perfeccions, i que és la nostra responsabilitat el de transmetre enriquida la seva herència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Leopard Skin Pointer